Jak pomáháme

Pro koho je služba určena?

 • osoby ohrožené domácím násilím
 • příbuzné, kolegy a známé osob ohrožených domácím násilím
 • osobám, které chtějí pomoci svým známým s řešením této těžké životní situace

Jak je služba poskytována?

 • ambulantní a terénní formou (tzn. tam, kde je zapotřebí - doma, na ulici nebo jinde v terénu, ve zdravotnickém zařízení, na služebně policie apod.)
 • bezplatně a na základě dobrovolnosti
 • může být poskytována i anonymně
 • pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí
 • poskytujeme profesionální služby s úctou a respektem ke klientovi
 • působíme na území Plzeňského kraje

Jak můžeme pomoci?

 • osobní a telefonické konzultace ženám a mužům ohroženým domácím násilím a jejich rodinám a přátelům
 • psychická podpora a krizová intervence
 • sociálně právní poradenství
 • pomoc při vypracování písemných žádostí a jejich podání k soudu
 • doprovod a asistence při jednání s institucemi
 • zprostředkování návazné odborné pomoci (např. azylové ubytování)
 • psychologická a terapeutická pomoc
 • zprostředkování následné individuální dlouhodobé terapeutické pomoci
 • poskytnutí důležitých informací a kontaktů
 • pomoc se zařízením utajených pobytů