Domácí násilí

Co je domácí násilí

Domácí násilí je násilné chování, které používá osoba blízká vůči svému partnerovi/partnerce. Probíhá často v kruhu: nárůst napětí – útok – usmiřování.
Zpočátku se může jednat o ojedinělé incidenty, po čase se ale intervaly mezi útoky zmenšují a míra násilí se zvyšuje.
 
Typické pro domácí násilí jeho skrytost. Vaše okolí vůbec nemusí vědět, co u Vás doma děje.

 

Domácí násilí má mnoho podob

 • Psychické násilí: zastrašování, zvýšená kontrola, kritizování, ponižování, vyhrožování, vydírání,...
 • Fyzické násilí: hrubé strkání, facky, kopání, rdoušení, tahání za vlasy, bití předměty, tlučení hlavou,...
 • Sociální násilí: izolace od příbuzných a přátel, zákaz přijímat návštěvy, zákaz telefonovat, zákaz volného pohybu, neustále doprovázení,...
 • Ekonomické násilí: detailní kontrola výdajů, omezování přístupu k financím, vynucená závislost v důsledku zákazu pracovat,...
 • Sexuální násilí: znásilnění, nucení k praktikám, které nevyhovují jednomu z partnerů,...

Výše popsané formy nejsou zdaleka kompletní, navíc se mohou různě kombinovat.

Institut vykázání

V roce 2007 došlo ke změně některých zákonů upravujících problematiku domácího násilí (135/2006Sb. Zákon o ochraně před domácím násilím).

V současné době je možné násilnou osobu vykázat z bytu, kde dochází k násilí, na dobu 10 dnů. Tato lhůta lze následně prodloužit až na 6 měsíců.

Vykázání provádí Policie ČR, ta následně informuje příslušné Intervenční centrum, které dále pracuje s ohroženou osobou.
 

Vykázaná osoba je povinna

 • opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání (byt, dům aj.),
 • zdržet se vstupu do vymezeného prostoru,
 • zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou,
 • vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží.

Vykázaná osoba má právo

 • vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady 
 • vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci podle prvního bodu a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání - právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty, policista o výkonu tohoto práva ohroženou osobu předem informuje