Důležité odkazy

Kde hledat pomoc

Tísňové volání 112
Policie ČR 158
Záchranná služba 155

 

Kde hledat pomoc v Plzeňském kraji

  Příbuzní, přátelé    
  Krizová pomoc    
    Intervenční centrum, Plzeň   nonstop 777 167 004
    Terénní krizová služba, Plzeň   nonstop 777 167 004
    Linka důvěry Ledovec   739 055 555, 373 034 455
    Archa pro rodiny s dětmi, Plzeň   733 614 645
  Azylové domy    
    Dům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Plzeň   777 433 106, 377 423 159
    Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Klatovy   731 433 085, 376 323 210
    Azylový dům MáTa   724 667 638, 377 541 226
       
   Občanská poradna Plzeň   777 964 563, 377 456 468

 

Kde hledat informace a pomoc, příběhy o domácím násilí, organizace v ČR apod.:

www.stopnasili.cz - informace o domácím násilí pro ohrožené osoby, děti, teenagery a ty, kteří chtějí pomoci 
www.acorus.cz - krizová telefonní linka, psychosociální pomoc obětem domácího násilí, lůžka pro krizový pobyt 
www.bkb.cz - základní informace o domácím násilí, praktické rady 
www.domacinasili.cz - stránky Aliance proti domácímu násilí 
www.donalinka.cz - nonstop linka pomoc obětem domácího násilí 
www.koordona.cz - koalice organizací proti domácímu násilí 
www.rosa-os.cz - bezplatná, komplexní pomoc ženám-obětem domácího násilí 
www.spondea.cz - okamžitá pomoc a poradenství, azylové ubytování pro matku a dítě